Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2008

Evrywhere I look I see your eyes...

"With no loving in our souls and no money in our coats,
You cant say were satisfied"

Δεν υπάρχουν σχόλια: